Retningslinjer i Strib Svømmehal

 • Børn under 8 år har kun adgang med voksen (fyldt 16 år).

 • Inden du går i vandet, skal du være vasket.

 • Anvend kun badetøj.

 • Skub ikke andre i vandet.

 • Løb ikke i svømmehallen, våde gulve er glatte.

 • Voldsom leg i bassin eller på kanten er ikke tilladt.

 • Du skal kunne svømme 25 meter uden hjælpemidler for at være i det dybe bassin.

 • Udspring fra vipper: kun én af gangen.

 • Fotografering må kun finde sted efter nærmere aftale med personalet.

 • Mobiltelefoner skal være slukkede i omklædningsrum.

 • Mobiltelefoner må ikke medbringes ind til bassinerne.

 • Tobaksrygning er ikke tilladt nogen steder i bygningen.

 • Svømmehallen påtager sig intet ansvar for gæsternes ejendele, uanset at disse er låst inde.

 • Benyttelse af badet med tilhørende faciliteter sker på besøgendes eget ansvar.

 • Badepersonalets anvisninger skal til enhver tid følges.